Meditacija: Pojam, tehnike, koristi od meditacije.

Meditacija: Pojam, tehnike, koristi od meditacije.

???? ŠTA JE TO MEDITACIJA?

Meditacija: Pojam, tehnike, koristi od meditacije.Pojednostavljeno, meditacija je skup tehnika i postupaka kojim se um umiruje i prazni od misli i odvaja od spoljašnjih uticaja. Ona nas uvodi u stanje svesti gde sebe posmatramo sa distance.

???? KAKO MEDITIRATI?

Meditacija: Pojam, tehnike, koristi od meditacije. Tehnike meditiranja su brojne i uglavnom potiču iz budističke religije. Najjednostavnija i najlakša je usmeravanje pažnje na disanje. Meditirati se može ponavljanjem neke rečenice (mantre ili molitve), zatim vizualizacijom odredjenih prizora. Meditirati možete samostalno, u tišini ili po uputstvima i instrukcijama iskusnog učitelja koji vodi meditaciju. U živom kontaktu sa instruktorom ili praćenjem snimljenih instrukcija.

???? VRSTE MEDITACIJE

Najpoznatije tehnike i načini meditacije:

MEDITACIJA POJAM TEHNIKE I KORISTI OD MEDITACIJE
MEDITACIJA POJAM TEHNIKE I KORISTI OD MEDITACIJE

1️⃣ Meta meditacija ili meditacija ljubavi i dobrote. Uz duboko disanje, ponavljamo poruke ljubavi i dobrote i upućujemo ih svima, pre svega ljudima i situacijama koji su nam izvor stesa. Svima koji nam predstavljaju izazov na bilo koji način i čine da se ne osećamo dobro. A zatim voljenima, ljudima koji nam pomažu i čine da se osećamo dobro i na kraju samima sebi.

Joga Nidra vodjena meditacija

2️⃣ Progresivno opuštanje tela. Ova meditacija se najčešće sprovodi uz instrukcije. Ova tehnika meditiranja je poznata i kao Joga Nidra. Počinje se sa opuštanjem jednog dela tela, na primer, palca desne ruke a onda se pažnja premešta i opušta se deo po deo tela. Pošto ova tehnika meditacije može da traje i preko sat vremena, jastuci za jogu kao i relaks jastučići za oči su od velike pomoći. Na slici iznad, su korišćeni bolster jastuci za jogu za vrat i kolena kao i relaks jastučići za oči.

MEDITACIJA POJAM TEHNIKE I KORISTI OD MEDITACIJE
MEDITACIJA POJAM TEHNIKE I KORISTI OD MEDITACIJE

3️⃣ Meditacija svesnosti. Ovom tehnikom učimo da budemo prisutni i svesni sadašnjeg momenta. Naš um stalno teži da se bavi razmišljanjima o prošlim dogadjajima ili predvidjanjem budućih i retko smo svesni sadašnjosti. Ova meditacija se može raditi svuda gde se nalazimo, treba samo da postanemo svesni svega što nas okružuje: zvukova, mirisa, oblika.

4️⃣ Svesno disanje. Ovom meditacijom se fokusiramo samo na disanje i ignorišemo ostale misli koje nam prolaze kroz glavu. Ova tehnika podrazumeva sporo i duboko disanje uz brojanje dužine udisaja i izdisaja. Najčešći savet početnicima je da izdah bude duplo duži nego udah. Vremenom, dužina izdaha, udaha ali i pauze izmedju njih će se povećavati, a mi ćemo sve lakše dospevati u meditativno stanje uma.

5️⃣ Kundalini joga. Ona je fizički aktivna meditacija koja objedinjuje pokrete sa dubokim disanjem i mantrama. Zbog svoje kompleksnosti najbolje je učiti je od iskusnih instruktora ove vrste joge. Zanimljivost vezana za ovu tehniku meditacije je da se ona često radi uz muziku i pevanje. Muzika pre svega služi kao vremenska mera dužine trajanja vežbi koje se zovu krije.

Balansirani kamenovi i lotos
Kamena piramida i lotos

6️⃣ Zen meditacija ili Zazen. Ova vrsta meditacije je sastavni deo budističke prakse. Praktičari Zen meditacije savladavaju ovu tehniku pod vodjstvom učitelja jer ona podrazumeva specifične položaje i korake. Cilj je u udobnom položaju se koncentrisati na disanje i posmatrati misli koje nam nadolaze, bez osudjivanja i vezivanja za njih. I ovde se kao pomoćno sredstvo mogu koristiti joga jastuci za sedenje u obliku polumeseca.

MEDITACIJA POJAM TEHNIKE I KORISTI OD MEDITACIJE
MEDITACIJA POJAM TEHNIKE I KORISTI OD MEDITACIJE

7️⃣ Transcendentalna meditacija. To je duhovna forma meditacije. Sprovodi se u sedećem položaju uz sporo disanje uz ponavljanje reči ili serije reči. To je mantra, reč ili rečenica koju učitelj definiše za svakog učenika, ili je sami vežbači biraju. Cilj ove meditacije je odvojiti se od svog fizičkog tela i doći u stanje pojačane svesnosti.

???? KOLIKO ČESTO MEDITIRATI?

Nema pravila, ali i jednom nedeljno je bolje nego nijednom. Najbolje je uvesti praksu meditiranja na istom mestu i u isto vreme, kako bi meditiranje prešlo u naviku. Ukoliko se osećamo dobro posle meditacije, možemo je raditi i dva i više puta dnevno.

???? KORISTI OD MEDITIRANJA?

Svaka od gore navedenih tehnika donosi rešenje za neke specifične probleme, ali zajedničko svima je smanjivanje nivoa stresa, oslobadjanje od hroničnog bola, poboljšanje koncentracije i memorije, eliminisanje nesanice, smanjenje negativnih misli i osećanja, prihvatanje sebe takvima kakvi jesmo, povećanje samopouzdanja i mnoge druge.

???? SAVETI ZA BOLJE MEDITIRANJE

Meditacija je veština koja zahteva odredjeno vreme sa bi se savladala, zato je potrebno istrajati da bi se videli efekti. Napravite svoj kutak za meditiranje.  Neka u njemu nadju mesto okrugli jastuci za jogu za meditaciju i sedenje na podu. Pre meditacije, upalite sveću ili mirisne štapiće, okačite na zid sliku koja vas asocira na mir i spokoj, i sa radošću meditirajte bar jednom dnevno.

????